torsdag den 21. maj 2015

Et feltstudie i moderne skoleudvikling - Episode 3: Min rolle som antropologisk researcher

Det er min erfaring, at jo mere åben jeg er, jo nemmere er det for dem jeg møder at være åbne og ærlige overfor mig. I den her situation var jeg dog tilbageholdende over for den fremgangsmåde, fordi det at være homoseksuel og agnostisk ateist ikke nødvendigvis er den bedste måde at passe ind på en kristen skole.


Det er en god idé ikke at tiltrække sig for meget opmærksomhed når man gerne vil observere andres adfærd under "helt almindelige" omstændigheder. Ind imellem ville det ligefrem være smart hvis man kunne lave en "hulubulu", selvom der ville være utrolig mange etiske problemer forbundet med at observere folk uden at de selv er klar over det. At observere folk uden de selv ved det, lader vi lande og stater om, som pædagogiske antropologer vil vi hellere deltage og reflektere over, hvad vores tilstedeværelse betyder, for de omgivelser vi forsøger at beskrive.

Hvem, hvad, hvor?
For at observere det fysiske læringsmiljø og lærernes samarbjede, forsøgte jeg, i første omgang at indtage en positition som en ny lærer på skolen. Alle nyansatte Primary School lærere på NBCS starter i The Zone, så på den måde ville det være naturligt. I rollen som ny lærer ville jeg kunne stille en masse spørgsmål og mærke på egen krop hvordan det er at arbejde i miljøet. Derudover ville det signalere et tilhørsforhold hos lærerne frem for ledelsen, hvilket var vigtigt for mig.

Desværre slog det total fejl. Jeg kunne slet ikke lade være med at blande mig og fokuserede alt for meget på, hvad børnene havde brug for, frem for at observere hvordan de andre lærere gjorde. Heldigvis havde jeg planlagt mit feltstudie så der var 2 ugers ferie efter min første uge før resten af mine tre måneder løb af stablen, den tid blev brugt til at genoverveje min rolle i felten inden jeg kastede mig ud i det igen.

Flere metoder
Jeg valgte fortsat at stille mig blandt lærerne, og jeg brugte al min tid med dem. Jeg spiste frokost med dem, holdt pauser med dem og i timerne, der bevægede jeg mig rundt i læringsmiljøet eller arbejdede i deres forberedelsesrum, hvorfra jeg kunne observere en stor del af læringsrummet, og tale med dem, der forberedte sig når de havde tid.

Jeg brugte forskellige metoder, som kan hjælpe forskere med at afdække feltet fra forskellige perspektiver. Jeg fandt, at det hjalp mig med at afsløre forskellige temaer i felten. Afhængigt af hvilken metode jeg anvendte blev mit fokus rettet mod forskellige aspekter af samspillet mellem lærerne eller mellem lærerne og det fysiske miljø. Derved fik jeg mulighed for at beskrive forskellige oplevelser og nyt materiale opstod hele tiden. Det er afgørende at man bruger en variation af metoder hvis man ønsker et bredt perspektiv. Jeg valgte alle mine metoder så jeg kunne holde mit fokus på den beskrivende side og ikke søge at forstå lærerne intentioner bag deres handlinger, det mener mange forskere er vigtigt når du laver etnografisk forskning og det viste sig også at være det helt rigtige for mig og det materiale jeg fik med hjem.

Sjovt og overraskende
Det var helt vildt sjovt og spændende at få lov til at være med i The Zones hverdag og prøve at beskrive den så godt jeg kunne. Ud over at få en enkelt midlertidig arbejdsskade fordi jeg konstant gik rundt med en iPad i venstre hånd, blev ingen dyr eller mennesker skadet under udførelsen af mit studie.

Fordi det lykkedes mig at være åben overfor hvad jeg oplevede, i stedet for at skulle bevise eller afvise teorier om stedet eller metoderne, blev jeg overrasket flere gange. Efter jeg er kommet hjem og begyndt at arbejde med materialet har jeg gjort nye opdagelser og jeg glæder mig til at dykke rigtigt ned i det.

Jeg vil løbende skrive om mine opdagelser her på bloggen, efterhånden som jeg begynder at analysere mit materiale i løbet af sommeren. Jeg har i mellemtiden været på Søgårdsskolen, der er en specialskole i Gentofte, og lave observationer med henblik på lyd, det kommer I også til at kunne læse mere om. Hvis I er interesserede i at se andre projekter jeg laver i LOOP.bz så gå på vores hjemmeside (hvor der iøvrigt også er link til flere billeder fra NBCS).


Jeg brugte 3 måneder på at studere et læringsmiljø i Sydney hvor jeg fokuserede på det fysiske miljø og lærernes samarbjede. Ud over alt det jeg lærte gennem mine observationer, lærer jeg hver gang jeg arbejder med det materiale jeg har med mig hjem. I løbet af året vil jeg dele mine opdagelser på denne blog, du kan læse om dem eller bidrage med tanker ved at kommentere, alt du behøver gøre for at følge med er at følge os her eller på Facebook eller Twitter.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar