torsdag den 9. april 2015

Et feltstudie i moderne skoleudvikling - Episode 2: Organisationen og deltagerne

I The Zone er det ikke som jeg kender det fra tidligere oplevelser og erfaringer. Dog er der bidder jeg kan genkende og derfor virker det stadig familiært, og fremmed på samme tid når det sættes sammen. I det følgende vil jeg beskrive organisationen af The Zone og de daglige deltagere, lærerne og eleverne.


I Australien er det almindeligt
at gå med skoleuniform
Der er ca 180 elever og 7 faste lærere der hører til og arbejder i The Zone hver dag. Eleverne er 5. og 6. klasses elever, dvs de ældste i den del af skolen der er primary school. Efter sommerferien som ligger hen over jul, skal 6. klasse i high school. Det vil sige nye lærere og nyt system. I high school er undervisningen fagopdelt og det er lærerne også, ligesom i den danske folkeskole. I Australien er organiseringen i primary anderledes end herhjemme. Man har 1 lærer per klasse der er ansvarlig for stort set alle fag. Denne klasselærer har klassen et år ad gangen og har kun denne klasse. Primary er delt op i tre Stages: Stage 1 for de mindste elever, Stage 2 for de mellemste og Stage 3 for de ældste. The Zone er Stage 3. Når man slutter i 6. klasse så færdiggør man et vigtigt step i sin uddannelse og det bliver fejret med middag og diplom og alt hvad dertil hører.

Alternativ organisering
I The Zone har man valgt at organisere sig anderledes. Her har de 6 klasser tilsammen 6 lærere der står for undervisningen sammen. Hver klasse har en kontaktlærer, men bliver ikke nødvendigvis undervist i sin klasse med denne lærer hele tiden. Ud over de 6 lærere er der 1 RFF (relief from face to face) lærer, der varetager undervisningen i stedet for klasselærerne, når de har andre opgaver de skal tage sig af. Udover de 7 faste lærere, er der en sproglærer og en særlig-behov / støtte lærer der arbejder med børnene på skemalagte tidspunkter.


Lærernes samarbejde og arbejdstids aftaler
The Zones lærere arbejder som et team, både i planlægning og udførelse. De har et fælles arbejdsrum der ligger i det ene hjørne af The Zone hvor de forbereder sig og har møder i løbet af dagen.

The Zone gjort klar til Primary lærermøde.
Uden for undervisningstiden holder de deres møder i de samme fysiske omgivelser i The Zone som børnene arbejder i. Hver mandag er der en Profesional development session for alle lærerne på skolen, både primary og secondary, fra 15.30-16.30. Derudover er der hver onsdag officielle møder i teamet, hver anden uge i Primary teamet og hver anden uge i Stage-team'ene også fra 15.30-16.30. Lederne af de 3 Stages mødes med den pædagogiske ledelse på skolen hver onsdag fra 16.30-17.30.

Den officielle arbejdstid på skolen for lærerne er 8.30-16.30 hver dag. I de 3 måneder jeg var der så jeg enkelte lærere gå før hvis de havde en aftale der ikke kunne ligge anderledes (fx med lægen, eller barn syg). Jeg oplevede at de fleste lærere i The Zone mødte ind omkring kl 8 og aldrig senere end 8.10. Undervisningstiden for eleverne er fra 8.50 -15.00


Værktøjer og materialer


På NBCS bruger de flere platforme for at hjælpe med at skabe en blomstrende læringsmiljø og for at lette og tilrettelægge kommunikationen i alle niveauer.

I stedet for bøger bruger de fotokopier, Moodle, Edmodo og Google Drev som deres værktøjer og materialer. Her kan kommunikeres med både elever, forældre, ledelse og andre lærere. Det pædagogiske rum består af et fysisk, et socialt og et virtuelt rum.

Jeg havde ikke adgang til ​​den virtuelle kommunikation, derfor handler mit feltstudie ikke om den del af verdenen i læringsrummet. I næste blog vil jeg komme nærmere ind på min egen rolle i felten og mine umiddelbare udfordringer.


Jeg brugte 3 måneder på at studere et læringsmiljø i Sydney hvor jeg fokuserede på det fysiske miljø og lærernes samarbjede. Ud over alt det jeg lærte gennem mine observationer, lærer jeg hver gang jeg arbejder med det materiale jeg har med mig hjem. Henover foråret vil jeg dele mine oplevelser og opdagelser på denne blog, du kan læse om dem eller deltage ved at kommentere, alt du behøver gøre for at følge med er at følge os her eller på Facebook eller Twitter.