onsdag den 3. september 2014

Skolens indlæring i den hierarkiske samfundsorden fastholder den sociale arvDer er flere der taber det sociale spil end vinder - bare se på hvem der “ejer Danmark". Er det ikke fantastisk, siden Anden Verdenskrig - altså 1945 - har vi vidst, at social mobilitet (bevægelse) stort set ikke sker.


Information, lørdag den 23. august 2014
Ja, men Camilla dog, hvordan kan du vide det?

Camilla er blandt andet blogger, samfundsfortæller og fremtidsfortæller. Det er nok derfor hun med vægt kan gentage den indlysende sandhed, som først Jylands-Posten og derefter information finder anledning til yderligere at gengive. Den sociale arv lever i bedste velgående i Danmark.

Social mobilitet sker så sjældent at vi oven i købet har et særligt navn til de få, det lykkes for, vi kalder dem mønsterbrydere. Dem taler vi så til gengæld så længe og indtrængende om, at vi næsten tror de er mange og at vi selv let kunne blive en af dem. Det har vi også et navn til, det kalder vi "den amerikanske drøm". Det er mere sådan et kollektivt mantra, utrolig effektivt og passiverende (meget bedre end pot).

Sjældent taler vi om at der er flere, der bryder mønstret den anden vej. Det er ikke nær så opløftende, det gør vi bare som om ikke sker. Men hvordan kan jeg overhovedet påstå, at det er sådan?Eftersom færre ejer mere og en større og større del af den fælles kage. Altså færre både faktuelt og relativt ejer mere, så må der være flere, der taber end vinder spillet om stigens trin. Samtidig med at vi personificerer mønsterbruddet, og reelt anser det som et personligt anliggende og ansvar, så fodrer vi den kollektive bevidsthed med den utopiske "amerikanske drøm" om at alle kan bryde mønsteret og nå et eller flere trin op ad stigen.

Dette er vi som samfund nødt til at bryde med. Folkeskolen fastholder situationen, alene på grund af dens organisering uanset den enkelte lærers intentioner. Så længe folkeskolen benytter sig af tidligere tiders undervisningsmetoder med lærerne som entydig autoritet i spidsen for klassen, alvidende om elevernes behov, fastholder vi, som eneste sikre resultat, en ensretning og indlæring i den hierarkiske samfundsorden.

Læs også: Eksklusion og inklusion, derimellem ligger mobning.

Elevernes klasserumsoprør er et sundhedstegn, ubevidst ved de at den traditionelle skole - nok så robust og effektiv til det den engang skulle kunne - ikke længere er en aktuel og relevant skole. Forandringen begynder med opløsning af klassestrukturen og af lærernes forlæsninger, det er der ikke brug for længere.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar