torsdag den 10. april 2014

Lærere og pædagoger forsøger ihærdigt på at forandre skolen til de nye behov, hjælp dem

Der stilles helt nye krav til vores uddannelser end vi har været vant til og end vi kan overskue. Den uforløste udfordring er: hvordan skaber vi en skolestruktur og en skoleindretning, der imødekommer lærernes og elevernes uafviselige forventninger og krav til forandring.


Lærere og pædagoger arbejder ihærdigt på at forandre deres virksomhed til de nye behov. Heldigvis imødekommes de nye krav af de samme elementer som har skabt behovet, nemlig den elektroniske informationsteknologis nye orden for vidensformidling og kommunikation. Uddannelsen bevæger sig fra undervisning til læring, metoderne bevæger sig fra overlevering, overførelse og anvendelse til instruktion, vejledning, nysgerrighed, opdagelse, projektarbejde, kreativitet og handling.

Skolernes struktur og indretning har imidlertid ikke ændret sig synderligt siden 90’erne. De mange forsøg på fleksibilitet i undervisningen ved hjælp af foldevægge, skydedøre og glaspartier ændrer ikke skolens grundstruktur.


Med tydelig reference fra vores religioner, der før skolen var samfundets eneste fælles opdragelse i moral og samfundsorden, opbygget omkring kirker, med præsterne som de lærde undervisere, skabte vi den almene skole med klasseværelser og en ansvarlig lærer til en gruppe elever.

Som det er beskrevet af en række samfundsforskere op gennem forrige århundrede, blev skolens virksomhed, fuldstændig, som resten af samfundet, håndhævet gennem regler og disciplin. Klasseværelset med stramt opstillede borde og en lærer foran alle eleverne er et velegnet design til både levering af undervisning og til opretholdelse af disciplin.

Men i dag er læring meget mere end at sidde ved et bordog meget af det vi gør ved borde behøver jo slet ikke være ved bordepå den måde kan vi få plads og råd til mere mangfoldige miljøerHvordan ser der ud, der hvor du befinder dig lige nu? Del en beskrivelse eller et billede

Ingen kommentarer:

Send en kommentar